Grila eksperti

Par “Grilētāju Brālība rekomendē”

Pircējiem būtiskas ir noteiktas produkta kvalitātes īpašības, un ražotāji šādu īpašību esamību apliecina ar kvalitātes apliecību, sertifikātu, atbilstības deklarāciju palīdzību.
Grilētāju Brālības (LGA un LGS) izsniegts kvalitātes sertifikāts un „Grilētāju Brālība rekomendē“ uzlīmes tiesības var izrādīties nozīmīgs papildus arguments patērētāju produkta pirkšanas stimulēšanai, kas apliecina produkta kvalitāti un atbilstību patērētāja produkta lietošanas mērķim, īpaši, sadarbībā ar potenciālajiem klientiem vai sadarbības partneriem. Grilētāju Brālības kvalitātes sertifikāts apliecina, ka faktiski produkcijai piemīt noteiktas kvalitātes īpašības, kas atbilst patērētāja grilēšanas vajadzībām, ko ražotājs deklarē, un kas ir iestrādātas uzņēmuma produkcijas dokumentācijā- ražošanas standartā, specifikācijās vai tehniskajā projektā.
Kvalitāti apliecinošais sertifikāts un „Grilētāju Brālība rekomendē“ uzlīmes tiesības tiek izsniegts tikai pēc objektīvu pierādījumu iegūšanas par produkcijas noteiktu kvalitātes rādītāju atbilstību noteiktām prasībām, t.i. tiek pārbaudīti attiecīgie kvalitātes raksturlielumi, veicot produktu paraugu testēšanu. Kvalitāti apliecinošais sertifikāts un „Grilētāju Brālība rekomendē“ uzlīmes tiesības var tikt izsniegts arī sabiedriskās ēdināšanas iestādēm (krogi, bāri, restorāni), ja tie atbilst Grilētāju Brālības kvalitātes standartiem.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par nosacījumiem kvalitātes sertifikāta saņemšanai Jūsu uzņēmuma produkcijai, lūdzu sazinieties ar mums.